Meniu
Cosul de cumparaturi

Regulament campanie

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Meșterește la preț mic cu reducerile la unelte Einhell”

Art. 1. ORGANIZATORUL

Organizatorul campaniei “Meșterește la preț mic cu reducerile la unelte Einhell (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este S.C. Prompt Service Clima S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Calea Giulesti nr.142, sector 6, inregistrata la ORC cu nr. J40/22661/1994, CUI RO6706510, tel. 0212600600, fax 0213167737, mail office@prompt-service.ro, cont bancar ING Bank – Giurgiului RO46 INGB 0000 9999 0527 4458.

Art. 2. PARTICIPANTII

La aceasta Campanie pot participa persoane fizice majore (cu varsta de 18 ani, implinita la data inceperii campaniei), de cetatenie romana, cu domiciliul stabil si rezidenta in Romania, care acceseaza pagina speciala dedicata promotii, pe platforma de comert electronic www.prompt-service.ro in perioada de 22-29 august 2022. La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului precum si rudele de gradul intai ale acestora. Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la paragraful anterior si care doresc sa participe la aceasta Campanie trebuie sa intre pe pagina speciala dedicata promotiilor de pe platforma de comert electronic www.prompt-service.ro/oferte in perioada mai sus mentionata si sa achizitioneze produsele comercializate de catre Organizator, respectiv produsele marcate in limita stocului disponibil.

Art. 3. CLAUZE PRIVITOARE LA REGULAMENT

Prezentul Regulament este disponibil gratuit. Prin participarea la prezenta Campanie, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, prin incheierea unui act aditional la Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea unui anunt prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul www.prompt-service.ro.

Art. 4. PROCEDURA DE PARTICIPARE SI MECANISMUL DE DERULARE AL CAMPANIEI

  1. Pe data de 22.08.2022 se va da startul Campaniei. In acel moment Participantii vor afla preturile pentru produsele incluse in Campanie si marcate “Meșterește la preț mic cu reducerile la unelte Einhell”
  2. Adaugarea Produsului in cos si trimiterea comenzii prin intermediul paginii special dedicate de pe platforma de comert electronic www.prompt-service.ro, in perioada campaniei, are valoarea unui contract de vanzare-cumparare.
  3. Prin adaugarea in cos a Produsului si trimiterea comenzii de catre Participant, acesta este de acord cu termenii si conditiile Organizatorului, asa cum sunt prezentate prin Regulament si pe pagina dedicata Termeni si conditii.
  4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta, de a suspenda sau de a prelungi aceasta campanie in orice moment urmand a anunta publicul prin intermediul site-ului www.prompt-service.ro.
  5. Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil daca, in caz de forta majora sau de o cauza independenta de vointa sa, intervin schimbari de date sau chiar daca aceasta actiune va fi modificata sau anulata. Revendicarile nejustificate si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru Organizator pentru a solicita daune-interese. Prin plasarea comenzii, Participantii declara ca au luat la cunostinta si sunt de acord cu cele mentionate in prezentul regulament al campaniei. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.