Meniu
Cosul de cumparaturi

Autorizatie ISCIR

Autorizatie ISCIR

Autorizarea de Functionare ISCIR a centralei termice este obligatorie conform prescriptiei tehnice A1 ISCIR si se efectueaza de catre societati autorizate ISCIR.

Documente necesare autorizatie ISCIR centrala termica

Acte necesare obtinerii Autorizatiei de Functionare ISCIR la centrala termica:

 • Proces verbal de punere in functiune a instalatiei interioare de utilizare gaze naturale
 • Factura achizitie centrala termica
 • Certificat garantie centrala termica
 • Manual de utilizare centrala termica
 • Raportul de prima punere in functiune centrala termica (PIF)
 • Declaratie de conformitate pentru instalatia de incalzire, emis de catre firma montatoare autorizata ISCIR conform PT A1 pentru montaj (procesul verbal de probe la rece)
 • Copie dupa autorizatia ISCIR a firmei care a instalat centrala termica

Procesul verbal de punere in functiune al instalatiei interioare de utilizare gaze naturale il primiti ca urmare a finalizarii executiei instalatiei de gaze, acesta se face impreuna cu un reprezentant al distribuitorului de gaze naturale si executantul.

Factura de achizitie centrala termica, certificat de garantie, manual de utilizare - le primiti de la vanzatorul centralei termice.

Raportul de prima punere in functiune (PIF) il primiti de la tehnicianul care efectueaza operatiunile respective la finalizarea completa a instalatiei de incalzire, la "prima pornire". Punerea in functiune este de obicei asigurata gratuit de catre comerciantul centralei termice prin centre de asistenta si service abilitate, dar exista si exceptii.

Declaratia de conformitate este procesul verbal de probe la rece, pe care il primiti la finalizarea lucrarilor de executie a instalatiei de incalzire. Trebuie insotit de copia dupa autorizarea ISCIR a montatorului.

IMPORTANT: se va verifica existenta detectorului de gaze cu electrovana montat in instalatie!

AUTORIZAREA FUNCTIONARII CENTRALEI TERMICE SE FACE CU SOCIETATEA CARE A FACUT PUNEREA IN FUNCTIUNE A CENTRALEI. ACEASTA AUTORIZARE REPREZINTA LUAREA IN EVIDENTA ISCIR A CENTRALEI DUMNEAVOASTRA.

Punere in functiune PIF

Punerea in functiune centrala termica este GRATUITA.

Etape de verificare la punerea in functiune:

 • alimentarea aparatului cu combustibil gazos, apa si energie electrica;
 • verificarea etanseitatii circuitelor de combustibil gazos si de apa;
 • verificarea functionarii sistemelor de reglare si de protectie;
 • reglarea parametrilor de intrare in aparat;
 • pornirea aparatului, efectuarea reglajelor necesare pentru o functionare optima a aparatului in conditiile reale existente la utilizatorul final;
 • reverificarea functiilor de reglare si protectie la cald (in functionarea normala a aparatului);
 • verificarea la cald a evacuarii gazelor de ardere, a tirajului si a etanseitatii circuitului de evacuare a gazelor de ardere;
 • aducerea aparatului in functionare la parametrii nominali si efectuarea verificarii arderii;
 • masurarea parametrilor de functionare si inregistrarea acestora in buletine, fise de masuratori etc. (in conformitate cu propriile proceduri) si, in mod obligatoriu, intr-un raport de verificare.
 • editarea, completarea livretului aparatului si predarea acestuia utilizatorului final;
 • contrasemnarea raportului de verificare de catre utilizatorul final, care semnifica faptul ca acesta si-a asumat obligatiile privind utilizarea in continuare a aparatului numai in conditiile in care il va supune verificarilor tehnice periodice.
 • instruirea utilizatorului final caruia i se va explica modul de exploatare si intretinere curenta a aparatului, subliniindu-se urmatoarele obligatii si restrictii
  • utilizatorul final are obligatia sa opreasca imediat din functiune aparatul la care constata o anomalie/defectiune si sa se adreseze unui prestator de specialitate autorizat de ISCIR pentru remedierea defectelor;
  • este interzisa repunerea in functiune a aparatului pana la remedierea defectelor, care trebuie sa fie efectuata numai de agenti economici autorizati de ISCIR;
  • este strict interzisa incredintarea aparatelor de catre utilizatorii finali unor persoane sau agenti economici neautorizati de ISCIR pentru a se efectua interventii si reparatii la acestea.

Ce este ISCIR?

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR, a luat fiinta ca o organizatie tehnica de stat, prin Legea nr. 491/12.02.1910 si Legea nr. 1050/04.04.1928.

In prezent ISCIR este organul de specialitate al administratiei centrale, responsabil in numele statului pentru asigurarea masurilor de functionare in conditii de siguranta a instalatiilor si echipamentelor, stabilit prin Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, republicata in data de 08.07.2011.

Pentru realizarea obiectului de activitate, in domeniul sau de competenta, ISCIR exercita urmatoarele functii:

 • de autoritate, prin care asigura controlul respectarii prevederilor reglementarilor in domeniu si a regimului de autorizare si verificare tehnica;
 • de reglementare, prin care asigura elaborarea actelor cu caracter normativ;
 • de reprezentare, prin care asigura cooperarea si schimbul de informatii, pe plan intern si extern, in domeniul sau de activitate, potrivit legislatiei in vigoare.

Logo Prompt Service Clima
office@prompt-service.ro
Telefon: 0212.600.600;
Mobil: 0725.22.32.38;
Fax: 021.316.77.37;