Meniu
Cosul de cumparaturi

Politica

POLITICA MANAGEMENTULUI IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE

 

        S.C. PROMPT SERVICE CLIMA S.R.L. este o societate competenta, operativa, integra, deschisa, orientata catre client avand ca domeniul de activitate: Executie instalatii termice, sanitare, de ventilatie si de conditionare a aerului. Comercializare aparate, echipamente hidro-termo-sanitare si de climatizare. Verificari tehnice periodice. Service.

    Principiile de baza ale organizatiei noastre sunt:

 • Asigurarea si garantarea obtinerii calitatii lucrarilor/produselor executate in cadrul organizatiei, in acord cu cerintele si nivelurile de calitate specificate prin prevederile reglementarilor in vigoare si ale clauzelor contractuale incheiate cu clientii;
 • Dezvoltarea sentimentului de incredere atat la nivelul factorilor de decizie din cadrul organizatiei, cat si in randul angajatilor acesteia;
 • Dezvoltarea si pe mai departe a spiritului de echipa in scopul cresterii increderii in fortele proprii si a stabilitatii fortei de munca in organizatie;
 • Asigurarea unui mediu de lucru si echipament adecvat in vederea reducerii riscurilor legate de sanatatea si securitatea in munca;
 • Pastrarea unui mediu curat realizat prin promovarea conceptelor de dezvoltare durabila si control integrat al poluarii;
 • Calitatea si seriozitatea in relatiile de parteneriat cu toate partile interesate garanteaza castigarea pietei;
 • Obtinerea unei imagini excelente dovedite prin inaltul profesionalism in rezolvarea tuturor problemelor si prin relatiile optime de comunicare cu furnizorii si clientii;
 • Prevenirea poluarii prin monitorizarea si controlul proceselor.

      Conditia de baza pentru a face ca cele mai sus expuse sa devina realitate este respectarea cerintelor Sistemului de Management Integrat implementat in organizatia noastrs conform standardelor SR EN ISO 9001 : 2008, SR EN ISO 14001: 2005, SR OHSAS 18001: 2008 si SR ISO/IEC 27001:2006. Acest sistem ofera cadrul pentru imbunatatirea activitatilor prin:

 • Semnalarea de catre fiecare angajat a oricaror neconformitati aparute in cursul activitatii in scopul inlaturarii acestora (inclusiv a incidentelor de mediu si a accidentelor de munca);
 • Eliminarea cauzelor ce duc la neconformitati reducand astfel costurile noncalitatii si a impactului negativ asupra mediului;
 • Instruirea permanenta a personalului angajat si motivarea acestuia in vederea ridicarii nivelului profesional al prestarilor organizatiei;
 • Analiza periodica a datelor in scopul imbunatatirii continue a activitatilor.

      Administratorul S.C. PROMPT SERVICE CLIMA S.R.L. se angajeaza sa asigure resursele necesare pentru functionarea, mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii Sistemului de Management Integrat si sa asigure conformitatea cu legislatia si reglementarile aplicabile, precum si prevenirea poluarii, in scopul obtinerii performantei privind calitatea lucrarilor realizate, a performantei de mediu si acelei referitoare la sanatatea si securitatea ocupationala.

 

Logo Prompt Service Clima
office@prompt-service.ro
Telefon: 0212.600.600;
Mobil: 0725.22.32.38;
Fax: 021.316.77.37;